Focusing on my future

Young Volunteers

The power of together

                                                          European Solidarity Corps 


I. INDIVIDUAL VOLUNTEERING: FROM SIX TO TEN MONTHS

It is a great honour and pleasure to be able to have several European volunteers here year-round. As we are qualified by European Solidarity Corps, we can participate in this inspiring project. We aim to offer young volunteers (18-30 years old):

- to provide a lasting learning experience to young people from other European countries , in the process of adapting to a sustainable way of living for themselves

- offering an opportunity to contribute to a sustainable designed farmlife on a daily basis

- offering a learning-by-doing opportunity by a 6-10 months living and working together on the farm (for a course of 3 weeks in a team: see below)


The Profile of the ESC- participants: 

We look for a multi-tasker with social skills:

- eager to learn

- curious to understand natural processes in Nature

- positive towards living outdoors and curious to know more about permaculture

- we love to have someone with skills in building and carpenting


 Volunteers are involved in the following type of activities: 

- sowing, planting and harvesting in the herbal and vegetable gardens;

- pruning and harvesting in the orchards and food forest;

- landscaping and ornamental gardening;

- watering plants and fruit trees, taking care of the animals (chickens)

Register click here


II. VOLUNTEERING TEAMS: A DEVELOPMENT COURSE OF THREE WEEKS (4 -24 JULY 2022) 

APPROVED BY THE EUROPEAN COMMISSION

From July 4 to July 24, a group of 12 young people (18-30 years old) is welcome, who we offer the following program:

Week 1: This week is all about personal development and teamwork. The group is supported by Ellen van den Adel, a professional trainer/coach, who is a volunteer at Earth Work de Stegge. This week is about various aspects of personal growth and working in a team, including: giving/receiving feedback, asking open questions, deferring judgment, the quality of diversity, etc. A team assignment on land is part of this week. This can be, for example, working on the cultural-historical orchard, promoting biodiversity on the meadow through mowing management, or the manufacture of an installation on the land as a tool for group processes.

Week 2: This week is dedicated to permaculture, with the group working on land based on the design principles of permaculture. Specific attention will be given to permaculture in the vegetable garden, as this can be something for participants to take into their daily lives. Gea Boessenkool will guide the participants in this week with her knowledge and experience in the field of permaculture. Also in this week, participants will again work as a team with an assignment, in which connection with the local community is important. This could include preparing a neighborhood dinner, using ingredients from the garden.

Week 3: This week is all about a healthy lifestyle and nutrition. Specific attention is paid to everything that grows and blooms on the land at Aarde-Werk de Stegge and how this can be processed into a delicious meal, healing tinctures and ointments, preserving food for later use and processing waste into compost, nutrition for the soil. Hanneke Rombouts will supervise this week as a cook and group worker. In addition, one or more of the local volunteers will be deployed to explain specific topics, such as 'soil health in relation to human health'. This week's team assignment will be to prepare a joint meal for residents and local residents.

Register click here


Van 4 juli t/m 24 juli is een groep van 12 jongeren (van 18 - 30 jaar, ook uit Nederland) welkom, die we het onderstaande programma aanbieden:

Week 1:         Deze week staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling en teamwerk. De groep wordt ondersteund door Ellen van den Adel, een professionele trainer/coach, die als vrijwilliger verbonden is aan Aarde-Werk de Stegge. In deze week gaat het om diverse aspecten van persoonlijke groei en het werken in een team, waaronder: feedback geven/ontvangen, open vragen stellen, oordeel uitstellen, de kwaliteit van diversiteit, etc. Een teamopdracht op het land is onderdeel van deze week. Dit kan bijvoorbeeld zijn het werken aan de cultuurhistorische boomgaard, het bevorderen van biodiversiteit op de wei door maaibeheer, of het vervaardigen van een installatie op het land als hulpmiddel voor groepsprocessen.

Week 2:          Deze week staat in het teken van permacultuur, waarbij de groep zich bezighoudt met werken op het land met de ontwerpprincipes van permacultuur als uitgangspunt. Specifieke aandacht zal worden besteed aan permacultuur in de moestuin, omdat dit iets kan zijn voor deelnemers om mee te nemen in hun dagelijkse leven. Gea Boessenkool zal de deelnemers begeleiden in deze week met haar kennis en ervaring op het gebied van permacultuur. Ook in deze week gaan deelnemers weer als team met een opdracht aan de gang, waarbij verbinding met de lokale gemeenschap van belang is. Te denken valt aan het voorbereiden van een wijkdiner, waarbij gebruik wordt gemaakt van ingrediënten uit te tuin.

Week 3:         Deze week staat in het teken in het teken van een gezonde leefstijl en voeding. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan alles wat groeit en bloeit bij Aarde-Werk de Stegge op het land en hoe dit kan worden verwerkt in een heerlijke maaltijd, helende tincturen en zalven, conserveren van voedsel om later te gebruiken en verwerken van afval in compost, voeding voor de bodem. Hanneke Rombouts zal deze week begeleiden als kok en groepswerker. Daarnaast zullen één of meer van de lokale vrijwilligers worden ingezet om specifieke onderwerpen, zoals ‘gezondheid van de bodem in relatie tot gezondheid van de mens’ toe te lichten. De teamopdracht van deze week zal zijn het bereiden van een gezamenlijke maaltijd voor bewoners en omwonenden.

Het programma is goedgekeurd door de Europese Commissie. Aanmelden klik hier.

Powered by Froala Editor