Educatie  >  Activiteiten  >  Voorjaars Driedaagse

In het kort

Een weekend lang genieten van de natuur, van de schoonheid van bloemen, bomen en insecten. Daarnaast tijd voor bezinning en reflectie.

Start op: Apr 16, 2021
Om: 19:30

Duur: 3,5 dag

Prijs: € 240,00
cursuskosten, volledig biologische catering met groenten uit eigen tuin, logies in 5 of 2 persoons kamer of eigen tent in de wei.

Voorjaars Driedaagse

Sommigen  mensen  raken een beetje hun geloof in de mensheid kwijt of zijn gefrustreerd over de kloof tussen burger en politiek. Elke dag worden we getracteerd op alarmerende berichten over klimaatverstoring, zeespiegelstijging, achteruitgang van de soortenrijkdom, de verarming van de bodem en het wegspoelen van duizenden tonnen vruchtbare grond per week. Kortom de toekomst van de mensheid staat op het spel. Tegelijkertijd wordt door een kleine minderheid de klimaatverandering betwijfeld, waardoor je in de war kunt raken.

Er zijn veel mensen die zich zorgen maken over de toestand waarin wij de aarde zullen overdragen aan onze (klein)kinderen. Veelal wordt de oplossing gezocht in nieuwe technologie. Maar er zijn ook andere vragen te stellen, niet zozeer over hoe we die problemen kunnen oplossen, maar hoe die problemen ons emotioneel raken. Daar spreken we maar zelden over en je vindt nauwelijks ruimte om die vragen te stellen en de gevoelens daarover met anderen te delen.

Joanna Macy, boeddhistisch psychologe, ontdekte dat het delen van dergelijke vragen en gevoelens heilzaam werkt. Zij verrijkte de filosofie van Deep Ecology met waardevolle oefeningen en werkvormen waardoor je leert de verbinding met de natuur en met elkaar te herstellen. Macy heeft talloze workshops geleid in diverse landen. Wij zetten hier in Nederland in haar voetspoor dit werk voort, omdat we uit eigen ervaring weten hoeveel vreugde en bemoediging er voortkomt uit het deelnemen aan deze workshops.

In deze speciale driedaagse vinden we samen antwoorden op vragen als

-       Wat is mijn verbinding met de natuur?

-       Wat doet het mij dat er zoveel natuur verdwijnt?

-       Welke oefeningen kunnen mij helpen mij te verbinden met mezelf, mens, plant en dier en de wereld?Powered by Froala Editor

Meld je hier aan