Educatie  >  Activiteiten  >  Verdiepings Driedaagse

In het kort

Een weekend lang genieten van de natuur, van de schoonheid van bloemen, bomen en insecten. Daarnaast tijd voor bezinning en reflectie .

Start op: Apr 23, 2020
Om: 19:30

Duur: 2,5 dag

Prijs: € 265,00
deelname met volledige catering, logies, entree voor muzikaal event.

Verdiepings Driedaagse

Sommigen  mensen  raken een beetje hun geloof in de mensheid kwijt of zijn gefrustreerd over de kloof tussen burger en politiek. Elke dag lezen en horen we alarmerende berichten over de pandemie, klimaatverstoring, zeespiegelstijging, achteruitgang van de soortenrijkdom, de verarming van de bodem en het wegspoelen van duizenden tonnen vruchtbare grond per week. 

Tegelijkertijd wordt door een andere groep de pandemie of de klimaatverandering betwijfeld, waardoor je in de war kunt raken. 

Maar er zijn ook andere vragen te stellen, niet zozeer over hoe we die problemen kunnen oplossen, maar hoe die problemen ons emotioneel raken. Daar spreken we maar zelden over en je vindt nauwelijks ruimte om daarover vragen te stellen en je gevoelens met anderen te delen.

Joanna Macy, boeddhistisch psychologe, ontdekte dat het delen van dergelijke vragen en gevoelens heilzaam werkt en je immuunsysteem versterkt.. Zij verrijkte de filosofie van Deep Ecology met waardevolle oefeningen en werkvormen waardoor je leert de verbinding met de natuur en met elkaar te herstellen. Macy heeft talloze workshops geleid in diverse landen. Wij zetten hier in Nederland in haar voetspoor dit werk voort, omdat we uit eigen ervaring weten hoeveel vreugde en bemoediging er voortkomt uit het leven vanuit deze verbinding met de natuur om ons heen.

In dit weekend zoeken we samen naar een liefdevolle en gezonde manier om met deze vragen te leven en er je eigen antwoord op te vinden. We doen een of meer geleide meditaties, wandelen mindful en op blote voeten in de natuur en delen wat voor ieder van ons kostbaar is en waard om voor te leven. 

Powered by Froala Editor

Meld je hier aan