Educatie  >  Activiteiten  >  Aarden op blote voeten 16/5

In het kort

Aardeverbinden en blote voeten Ja, dat heeft wat voeten in de aarde………en helpt je om goed te aarden. Volgende data: 12 mei, 3 juni, 16 juli, 13 aug, 5 sept, 4 okt.

Start op: May 16, 2022
Om: 9:30
Prijs: € 60,00
cursuskosten inclusief lunch, drankjes, voetenbad en voetmassage.
Reinnetta Beking
Reinnetta Beking

Reinnetta Beking :" Het grootste deel van mijn leven ben ik werkzaam met HathaYoga, Meditatie, Massage, Reiki, Klankschalen, Natuurbeleving en Levenskunst. In mijn zoektocht naar de essentie van het aardse bestaan is dat alles zeer behulpzaam geweest. Om inzicht te krijgen in wat zich in mijn leven aandiende. Om mee te gaan met de golfbeweging van het bestaan. Om er vorm en inhoud aan te geven. Dit deel ik graag met anderen omdat ik het als een grote rijkdom ervaar.

Aarden op blote voeten 16/5

En hiermee kom je vanzelf op het Blotevoetenpad.

Het Blotevoetenpad is vergelijkbaar met je Levenspad, waar je voetangels en klemmen aantreft die je weerhouden verdere stappen te zetten.

Gebeurtenissen die plaatsvinden waardoor je in een bewustwordingsproces terecht komt, tot nadenken wordt uitgenodigd en waar inzichten zich aandienen.

In het Blotevoetenpad bevinden zich diverse grondsoorten, structuren en bodemlagen met elk hun belevingswaarde.

Het één zal je uitnodigen om heel subtiel je voeten neer te zetten, het andere zal zacht je voeten omhullen omdat je er in wegzinkt………….Zoals je in je leven ook ervaringen kunt hebben waarin je lijkt weg te zinken.

Het Blotevoetenpad kan behulpzaam zijn bij persoonlijke levensvragen, beproevingen of keuzes die je te maken hebt.

Maar ook in groepsprocessen om energie verfijnd op elkaar of een gezamenlijk doel af te stemmen.

Er is een dagprogramma samengesteld met alles over Aardeverbinden en voor je blote voeten.

Gewaarworden hoe je in het leven staat.

Het waarnemen van je energie,  bewust worden van je intenties, je mogelijkheden en je talenten, individueel en/of in samenstelling van de groep.

Na de Blotevoetenpad beleving is er een voetenbad, een voetmassage, een voedende maaltijd en de gelegenheid je ervaringen te delen zodat je goed gemutst en goed geaard huiswaarts gaat.

Programma:

  9.30 uur    Aankomst met thee, vers fruit, noten en zuidvruchten.

10.00 uur    Blote voeten voelen, Zenuwsterkende adem met intentie, Centeren,

                     Aarden, Centeren, Sluier van gekleurd licht. 

                     Evenwichtshouding, individueel en in een cirkel elkaar steunend.

                     Aantekeningen maken. 

11.30 uur    Blotevoetenpad

13.00 uur    Voetenbad en Voetmassage

14.00 uur    Warme Aardse Voedende Maaltijd

15.00 uur    tot 16.00 uur  Rust,  Bezinning,  Aantekeningen maken over:

                     Welke inzichten heb je ontvangen ?

Wil je je graag aanmelden voor een andere datum, keer dan terug naar het activiteitenoverzicht en kies daar je gewenste datum.


Powered by Froala Editor

Meld je hier aan